Belastingsoorten zzp-ers

Belastingsoorten (startende) zzp-ers

Vaak wordt door startende zzp-ers  de verschillende soorten belasting met elkaar verward. In dit artikel leggen wij kort en duidelijk uit met welke soorten belastingen een zzp-er te maken krijgt.

Een zzp-er / eenmanszaak / v.o.f. krijgt met twee soorten belastingen te maken, namelijk de omzetbelasting en inkomstenbelasting. Heb je een andere rechtsvorm zoals een BV of een andere vennootschap, dan krijg je ook te maken met vennootschapsbelasting en dividendbelasting.

Omdat Overcijfers.nl zich richt op zzp-ers / eenmanszaken beperkt dit artikel zich tot de inkomstenbelasting en omzetbelasting.

Inkomstenbelasting

Veel ondernemers schrikken van het te betalen bedrag aan inkomstenbelasting. Er wordt gedacht dat ze veel meer inkomstenbelasting moeten betalen dan wanneer ze in loondienst zijn.

Iedereen krijgt met inkomstenbelasting te maken. Wanneer je in loondienst bent bij een werkgever  wordt de inkomstenbelasting ingehouden op je bruto salaris. Dit wordt ‘loonbelasting’ genoemd. Omdat deze loonbelasting maandelijks op het bruto-loon wordt ingehouden merk je hier weinig van en er wordt niet over nagedacht. Een zzp-er heeft geen brutoloon van een werkgever en dus ook geen ingehouden loonbelasting. De zzp-er betaald inkomstenbelasting over zijn winst. Met de aangifte inkomstenbelasting komt er dus in één keer een flink bedrag aan belasting in beeld van een heel jaar!

Om de betaling van de inkomstenbelasting van zelfstandigen te spreiden over het hele jaar hanteert de belastingdienst voorlopige aanslagen. Op basis van de winst van voorgaande jaren maakt de belastingdienst een schatting voor het komende jaar. Wanneer deze aanslag niet reëel lijkt, omdat je veel meer of minder winst gaat maken, kan je deze laten verlagen of verhogen.

De ondernemer krijgt de keuze om de voorlopige aanslag inkomstenbelasting in één keer te betalen of om de betaling te spreiden over een heel jaar waardoor je maandelijks een deelbetaling doet. Na de definitieve aangifte inkomstenbelasting wordt de voorlopige aanslag verrekend en hoef je per saldo nog maar een klein bedrag te betalen of je krijgt zelfs een bedrag terug.

NB: Naast inkomstenbelasting moet er ook een inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet betaald worden. Als je in loondienst bent wordt deze ook door je werkgever ingehouden op het brutoloon. Een zzp-er krijgt hiervoor separaat een aanslag.

Omzetbelasting

Omzetbelasting wordt berekend over de omzet. Dit geldt voor iedere ondernemer. Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld zzp-ers die onder de kleine ondernemersregeling vallen of omdat de omzet ‘verlegd’ is. Van het te betalen bedrag aan omzetbelasting mag je de belasting van alle inkopen aftrekken. Dit heet voorbelasting. Per saldo moet het verschil hiervan worden afdragen aan de belastingdienst.

Bovenstaande uitleg is beknopt. Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op. Ook kan je meer informatie vinden op de website van de belastingdienst.

Afbeelding bij artikel van overcijfers.nl over belastingsoorten voor zzp-ers