Van Overrood naar Overcijfers

Presentatie Overcijfers

Vandaag heb ik een presentatie mogen geven voor mijn collega-trajectmanagers van Overrood ‘s-Hertogenbosch. Met deze presentatie heb ik geprobeerd duidelijk te maken dat een bepaalde groep ex-cliënten van Overrood goed kan worden opgevangen door Overcijfers. Waarom? Dat leg ik je hieronder uit.

Overrood

Overrood begeleidt en ondersteunt ondernemers bij een (door)start, schulden, administratieve achterstanden en bedrijfsbeëindiging. Overrood is een organisatie zonder winstoogmerk.  Met name de groep zelfstandigen die met administratieve achterstanden door Overrood geholpen zijn lopen grote kans om weer in het ‘oude patroon’ te vervallen. Zodra deze groep is ‘uitbehandeld’ bij Overrood moeten ze zelf de discipline hebben om de administratie bij te houden. Vaak creëren deze zelfstandigen, zonder opzet, op den duur weer ‘administratieve achterstand’. Administratie is niet ‘hun ding’ en omdat ze het niet leuk vinden wordt het uitgesteld. Er is altijd wel iets ‘belangrijkers’ te doen waarvoor Overcijfers alle begrip heeft.

Waarom Overcijfers?

Waarom zouden ex-cliënten van Overrood verder gaan met Overcijfers als boekhoudkantoor? Omdat wij het volgende kunnen bieden:

  • extra / intensieve begeleiding bij bijhouden van ‘nieuwe’ administratie met eventueel ander boekhoudpakket
  • begrip voor situatie van klant en bekend met het verleden door Overrood
  • persoonlijke benadering, iedere klant aansturen / te woord staan zoals bij hem / haar past
  • eventueel zakelijk budgetbeheer in samenwerking met gemeente
  • en natuurlijk alle kennis in huis die nodig is

Sterke persoonlijke eigenschappen Overcijfers

Naast bovenstaande pluspunten van Overcijfers hebben wij de volgende persoonlijke eigenschappen welke naar onze mening erg van belang zijn voor ex-cliënten van Overrood:

  • empathisch
  • positief
  • aandacht voor klant

Reacties / discussies op presentatie

Tijdens mijn presentatie kwamen er vanzelf reacties, vragen en discussies op gang. Sommige daarvan heb ik hieronder uiteen gezet:

Er zijn toch genoeg boekhoudkantoren in de buurt waar we ex-cliënten naar door kunnen verwijzen?

Dat dacht ik voorheen ook. Maar de ervaring leert ons dat dit niet zo is. Veel boekhoudkantoren willen niet verder als ze het woord ‘schulden’ horen óf ze hebben weinig begrip voor deze groep ex-cliënten. Ook geven boekhoudkantoren geen (of te laat) informatie over de cijfers wat juist zo belangrijk is. Daarnaast komt het voor dat sommige boekhoudkantoren een onterecht zeer hoog tarief hanteren voor hun minimale diensten. Al met al blijkt het dus echt niet mee te vallen om een geschikt boekhoudkantoor te vinden. De vestigingsmanager van Overrood ‘s-Hertogenbosch beaamt dit.

Wat betalen nieuwe klanten voor de ‘extra service’ die Overcijfers geeft? Dus de extra begeleiding en uitleg etc?

Hier rekenen we geen extra kosten voor. We hanteren een vast maandtarief welke we vooraf bepalen / bespreken. De extra tijd die we in een nieuwe klant stoppen om wegwijs te maken in bijvoorbeeld ons boekhoudpakket Snelstart, of het inrichten van hun administratie nemen we voor lief. Ik zie het zelf als een verlengstukje van het vrijwilligerswerk bij Overrood en wil graag dat de klant begrijpt waar hij / zij mee bezig is en neem hier graag de tijd voor. Wanneer na een jaar blijkt dat het ons nog steeds extra tijd kost dan verhogen we het maandtarief. Ook dat geven we vooraf duidelijk aan. Achteraf extra na-factureren omdat we niet ‘uitkomen’ met het tarief van afgelopen jaar, dat doen we niet. Het is juist fijn voor een nieuwe klant dat hij precies weet wat hij het eerste jaar kwijt is aan administratiekosten.

Waarom blijven cliënten niet gewoon cliënt bij Overrood voor de ‘nazorg’ c.q. begeleiding?

Dat is natuurlijk ook gewoon mogelijk. Maar Overrood is geen boekhoudkantoor dus voor de administratie zullen ze toch een boekhouder moeten vinden. Het maandtarief van Overrood is laag maar in feite overbodig wanneer ze klant worden bij Overcijfers omdat wij, van Overcijfers, ook de klant blijven ondersteunen, motiveren en begeleiden.